Szkolenia auditorów i pełnomocników - Halicki System

Szkolenia auditorów i pełnomocników, organizowane przez firmę konsultingową Halicki System w Poznaniu, pomagają uzyskać szeroko honorowany certyfikat auditora wewnętrznego, potwierdzający uzyskanie cennych kwalifikacji zawodowych. Auditorzy i pełnomocnicy zyskują umiejętność poprawnej kontroli nad funkcjonowaniem systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001. Halicki System oferuje różne metody przekazywania wiedzy: warsztaty, wykłady połączone z dyskusją, seminaria, konserwatoria, sympozja i konferencje.