Przygotowanie geodezyjne budowy

Pozwolenie na budowę domu czy innego obiektu konstrukcyjnego wymaga przedstawienia projektu oraz mapy, na której będzie uwzględniona wielkość i lokalizacja budynku. Ot tak sobie nie można niczego wznieść nawet pomimo tego, że teren budowy jest własnością inwestora. Taka sytuacja wynika z przepisów prawnych oraz pewnych zasad, dotyczących budownictwa i zagospodarowania terenu. Dlatego dom nie może być wybudowany np. na linii energetycznej lub gazociągowej, które mógłby pod nim przebiegać. Odpowiednie uwarunkowania dotyczą także bliskości budynków od pasa drogowego. Z pomocą odnośnie ulokowania budynku przybywa firma Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA, która zakres swoich usług przedstawia na: http://geodezjamapa.jgora.pl/uslugi/geodezyjne-pomiary-sytuacyjno-wysokosciowe-realizacyjne-inwentaryzacyjne/.